Deze week kregen we op school weer te maken met een positief geteste collega en een positief geteste leerling. De ouders van de groep, waarin dit speelt, zijn op de hoogte gebracht. De groep moest in quarantaine en de meeste kinderen hebben zich laten testen.
Preventief hebben zich ook 5 andere collega’s laten testen deze week. Gelukkig waren alle uitslagen negatief.
Van een aantal ouders heb ik het verzoek gekregen om nog een keer de maatregelen die rond de school gelden onder de aandacht te brengen: liever buiten het schoolplein wachten, anderhalve meter afstand tot elkaar houden en een mondkapje dragen als je op schoolplein bent (bij de onderbouw). Bij deze.
paaseieren zoekenIn plaats van het Paasontbijt hebben de kinderen van alle groepen vorige week vrijdag in het Pastoorsbosje en op ons eigen schoolplein kunnen genieten van het paaseieren zoeken. Dit deden zij vol enthousiasme en gedrevenheid, volgens een van de ouders die dit begeleidde. De OR heeft samen met teamleden en stagiaires de organisatie op zich genomen van deze geslaagde activiteit. Voor herhaling vatbaar.

In de bijlage die bij deze Nieuwsbrief is meegestuurd, kunt u lezen dat de GMR van OPOD/DAM op zoek is naar ouders van enkele scholen (waaronder De Sleutel) om zitting te nemen in de GMR.

Vanaf volgende week zetten we de ‘Extra Hulp’ in, die bekostigd wordt vanuit de overheidssubsidie. Deze subsidie loopt tot de zomervakantie. Ook daarna kunnen we in het onderwijs rekenen op extra geld om extra personeel mee te kunnen bekostigen.
Met de subsidie die tot de zomervakantie loopt, kunnen we enkele collega’s een tijdelijke uitbreiding van uren geven en hebben we ook een extra leraarondersteuner gevonden, die met individuele kinderen, met groepjes en/of met de hele klas aan het werk gaat. Annemieke Brouwer zal zich in de volgende Nieuwsbrief voorstellen. Met al deze extra uren kunnen we nog beter tegemoetkomen aan de ondersteuning die kinderen nodig hebben.
driehoeksgesprekkenBinnenkort (vrijdag 16 april) krijgen de kinderen hun Rapportfolio mee naar huis. In dit persoonlijke document hebben kinderen bijgehouden aan welke doelen zij hebben gewerkt, welke doelen al behaald zijn, hoe zij aan doelen hebben gewerkt, waar ze trots op zijn en hoe zij zichzelf zien. In de afgelopen periode hebben we ook getoetst om te zien waar kinderen in hun ontwikkeling zijn gegroeid en waar niet. Genoeg informatie om samen over in gesprek te gaan. Dit keer zullen we dat online (via Teams) met kind, ouder en leerkracht doen. We zien dit als de gouden driehoek. De kinderen van groep 1 t/m 8 zullen aanwezig zijn bij deze gesprekken, waar het rapportfolio het uitgangspunt is.

avondvierdaagse 2021Nog een jaar zonder Avond4daagse is natuurlijk ondenkbaar. Daarom organiseren we dit jaar de Avond4daagse – Home Edition! Met de Home Edition bieden wij iedereen in Nederland de gelegenheid een eigen Avond4daagse te lopen. Dus niet in hele grote groepen tegelijk, zoals je gewend bent. Maar alleen met een vriendje, je sportmaatjes of met je gezin. Je kunt de vier dagen lopen in de periode tussen 29 maart en 30 juni 2021. Maar tussen de eerste en de vierde dag mogen maximaal twee weken zitten. Het moet natuurlijk wel een uitdaging blijven... En je hoeft niet alleen ’s avonds of doordeweeks te lopen. Ook overdag of in het weekend kun je op pad! Zo behaal je ook nog eens de enige echte officiële Avond4daagse medaille. Mis dit unieke wandelfeest niet.
De Avond4daagse – Home Edition duurt van 29 maart tot en met 30 juni. Deelname kost €6,50.
Aanmelden kan vanaf 29 maart via https://www.eroutes.nl/nl/avond4daagse/deventer
Algemene informatie meer informatie
Onze eigen website Avond4Daagse Deventer 2021 - Avondvierdaagse Deventer (jimdofree.com)

In de vorige Nieuwsbrief hebben we aangekondigd dat we goed zouden afwegen of we studie- en piekdagen konden laten vervallen om zo kinderen onderwijsdagen te kunnen geven. In diezelfde nieuwsbrief zijn de overwegingen uitgebreid met u gedeeld.
We hebben 1 piekdag laten vervallen, maar zien ook dat bij ons de werkdruk oploopt als we dat met meerdere dagen zouden doen. De tweede toetsperiode in mei/juni was een onderwerp waar we duidelijkheid over wilden, voordat we konden bepalen of we de piekdag in juni konden laten vervallen. Die duidelijkheid hebben we (toetsen indien nodig of gewenst) en dat maakt dat we die piekdag nodig hebben voor analyses en vervolgplannen.
Voor andere goede ideeën staan we uiteraard open.
U kunt op onderstaande link klikken voor deze beslisboom om duidelijkheid te krijgen over het wel/niet naar school kunnen van uw kind(eren) als zij verkoudheidsklachten hebben.
https://ajnjeugdartsen.nl/wp-content/uploads/2014/04/Beslisboom-0-jaar-t_m-groep-8-BOinK-AJN-RIVM_-120221-2.pdf

Met ingang van dit schooljaar werken en leren we vanuit een schoolbreed thema. Dit thema staat gedurende 6-8 weken centraal in alle groepen. Aan het thema worden in de midden- en bovenbouw de zaakvakken (geschiedenis, natuur, aardrijkskunde en techniek) gekoppeld en geïntegreerd gegeven. Ook koppelen we de creatieve vakken aan het thema en zoeken we teksten, boeken, verhalen en gedichten die passen bij het thema. Bij de groepen 1/ 2 staat al het onderwijs in het teken van het thema.
Vanaf de voorjaarsvakantie zijn we bezig met het thema ‘Lentekriebels’. Een thema dat goed past bij het voorjaar, nieuw leven, de voortplanting, zaden en bloemen, de moestuin, seizoenen, weer, winterslaap, paddentrek, relationele- en seksuele ontwikkeling, verliefdheid, etc.
Hieronder een foto-impressie.

01Onderzoeksvragen leren formuleren, groep 7 02Bonen ontkiemen in groep 6

03 Broedmachine, over 2,5 week hebben we kuikens 04Met alle groepen weer de moestuin in

05De bloemetjes en de bijtjes in de bovenbouw06Het menselijk lichaam, groep 3

mike vd brinkIk wil mij even aan jullie voorstellen: Mijn naam is Mike van den Brink, 24 jaar oud en volg de opleiding 'Leerkracht Basisonderwijs'.
Hiervoor heb ik de opleiding ‘Sport en Bewegen’ in Zwolle afgerond. Dit is een studie die gericht was op het geven van gymlessen en het organiseren van sportevenementen.
Tijdens deze opleiding gaf ik ook voetbaltraining bij SV Schalkhaar en heb ik mijn trainingsdiploma gehaald. Momenteel zit ik in het laatste jaar van mijn huidige studie. Dit betekent dat ik bezig ga met mijn eindstage.
Deze stage is in februari begonnen. Mijn voorkeur ging uit naar deze school, omdat dalton mij erg aanspreekt. In het vorige schooljaar heb ik hier kennis mee gemaakt en dit sluit erg goed aan bij mijn eigen visie op onderwijs.
Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag ben ik aanwezig in groep 7. Dit zal zijn tot het eind van dit schooljaar.
Naast het lesgeven op deze dagen, ga ik ook bezig met een onderzoek binnen de school.

In de schoolplanning is een aantal zaken verschoven door de afgelopen lockdown. De eerste daarvan is de viering van de verjaardagen van alle leerkrachten ‘Juffen/meesterdag’. Deze verplaatsen we naar een nog nader te bepalen datum, omdat we hopen op beter weer en de mogelijkheid om weer samen activiteiten te ondernemen.
De eerstvolgende studiedag laten we doorgaan, omdat deze met een ingehuurde trainer het team een enorme boost geeft om de komende tijd het onderwijs nog optimaler te organiseren voor de kinderen.
Er staan daarna nog 4 dagen gepland waarop kinderen geen school hebben:

 • 6 april: een piekdag waarop de groepannen worden opgesteld voor de komende tijd, op basis van de analyses die gemaakt zijn na de toetsperiode, waarin we nu zitten. Ook wordt de schoolbespreking voorbereid die over die toetsanalyses gaat.
 • 25 mei: een studiedag waarop we de P-D-C-A cyclus doorlopen. Een terugblik op het afgelopen schooljaar en een uitgebreide vooruitblik op het komende schooljaar. Dit is de dag waarop we de plannen evalueren en nieuwe plannen opstellen. Ook zullen we op deze dag de Daltonscholing afronden en worden leerkrachten gecertificeerd.
 • 21 juni: piekdag, een piekdag waarop de groepsplannen worden opgesteld voor de komende tijd, op basis van de analyses die gemaakt zijn na de toetsperiode, waarin we nu zitten. Ook wordt de schoolbespreking voorbereid die over die toetsanalyses gaat.
 • 9 juli: een afrondingsdag. Deze dag is voor kinderen het minst effectief om in te moeten halen.

Ieder schooljaar nemen we twee keer per jaar de toetsen van het (cito-)leerlingvolgsysteem af. We spreken van een middenmeting (in januari /februari) en een eindmeting (in mei/juni). We willen hiermee een breder beeld krijgen van de ontwikkeling van de kinderen en groepen op het gebied van rekenen, spelling, begrijpend lezen en woordenschat. In de komende weken zullen de toetsen afgenomen worden, die onder de middenmeting vallen. Dat is dus ongeveer 6 weken later dan normaal.
Het afgelopen jaar is ook in dit opzicht een bijzonder jaar geweest, met lockdowns, online-en thuisonderwijs en de onderwijsontwikkelingen binnen onze school. We zijn nieuwsgierig naar wat het beeld zal zijn.
De toetsen zijn bedoeld als hulpmiddel. Ze geven een beeld van wat een leerling kan en wat de leerling nog moet leren. Onder andere met deze informatie kan de leerkracht het onderwijs afstemmen op de groep én op de individuele leerling. De observaties van de leerkracht zijn de belangrijkste bron in de praktijk van alledag.
In alle groepen staat sinds kort dagelijks ‘ontwikkeltijd’ op het programma. Tijdens deze momenten, vaak bij de start van de dag, krijgen kinderen ruimte om zelf in te plannen, te kiezen aan welke leerdoelen ze werken en/of een korte instructie van de leerkracht volgen die gericht is om eigen doelen te behalen. Kinderen krijgen verantwoordelijkheid voor hun leerproces en leren dit te plannen.
Dit is een van de ontwikkelingen die we na een studiedag hebben uitgewerkt.
Nu vindt de invulling van de ontwikkeltijd in de klaslokalen plaats, maar als we weer minder coronamaatregelen moeten uitvoeren, kunnen kinderen ook andere werkplekken kiezen, zelfs buiten.
Om alle onduidelijkheden te voorkomen over wanneer mag je nu wel en niet naar school in verband met Corona, delen wij hierbij de laatste versie van de beslisboom met u. U kunt op onderstaande link klikken voor deze beslisboom.
https://ajnjeugdartsen.nl/wp-content/uploads/2014/04/Beslisboom-0-jaar-t_m-groep-8-BOinK-AJN-RIVM_-120221-2.pdf
Tot twee keer toe heeft het team van de Sleutel flexibel gereageerd op de lockdowns en in een hoog tempo onderwijs aangepast aan wat er nodig was en verstandig leek. Tijdens de tweede lockdown hebben we goed gekeken naar ervaringen uit de eerste lockdown. We hebben meer structuur in de dagen aangebracht, veel meer contactmomenten in gepland, effectieve instructies gegeven en gezorgd dat de basis en de extra ondersteuning goed uitgevoerd werden. Samen met ouders en kinderen kunnen we tevreden terugkijken op het onlineonderwijs tijdens de tweede lockdown. We hebben er samen het beste van gemaakt en daar mogen we trost op zijn!

Aanstaande maandag 8 februari gaat onze school weer open. Ons team heeft er zin in en kan niet wachten om uw kind(eren) weer op school te ontmoeten. Tegelijkertijd is er geen sprake van dat de school ‘weer gewoon’ opengaat. Er gelden extra aanvullende maatregelen vanuit de overheid. In deze Nieuwsbrief informeren we u hierover.
Hieronder geven we in het kort weer welke maatregelen we treffen:
 • We houden dezelfde schooltijden aan en gebruiken dezelfde ingangen als de afgelopen maanden.
 • Ouders/verzorgers blijven buiten het schoolplein en komen niet in de school, behalve de ouders van de kleuters. Zij mogen meelopen tot aan de buitendeur, mits er voldoende afstand gehouden kan worden.
 • Kinderen wassen hun handen bij binnenkomst, voor en na iedere pauze.
 • Tafels/stoelen worden schoongemaakt na de lunch en voor het naar huis gaan. Dit doen de kinderen zelf.
 • Toiletten en deurklinken worden tussendoor gereinigd door schoonmaakprofessionals.
 • Alle kinderen blijven zoveel mogelijk in hun eigen klaslokaal en/of maken gebruik van (speel)leerpleinen met hun eigen groep
 • We houden rechts als we door de gangen lopen en er is een gestippelde belijning aangebracht.
 • Leerkrachten dragen al maanden een mondkapje als zij zich verplaatsen door de school en blijven dit doen
 • Pauzetijden zijn aangepast en de speelplaats is zo verdeeld dat groepen elkaar niet tegenkomen.
 • De kinderen in de bovenbouw laten we niet verplicht mondkapjes dragen, omdat we ervoor zorgen dat kinderen van de verschillende groepen elkaar niet of nauwelijks tegen zullen komen in de gangen.
 • De lokalen zijn zo ingericht dat er zoveel mogelijk afstand gehouden kan worden, met name in de bovenbouw.
 • De komende twee weken zullen er geen GVO-lessen gegeven worden, geen live Uilengroep (wel online aan de groepen 6, 7 en 8) en geen andere groepjes waarbij kinderen uit verschillende klassen met elkaar aan het werk gaan.
 • Tijdens pauzes zullen we de lokalen luchten, dus denk aan een warme trui, want het wordt koud volgende week.
 • De organisatie van de gymlessen zullen we volgende week samen met juf Bo oppakken en u daar later over informeren. Tot nadere informatie vervallen de gymlessen.
 • De noodopvang-BSO vindt op de eigen school plaats. Ouders hebben hierover een brief ontvangen.
Met elkaar gaan we ervoor zorgen dat we het aantal contacten zoveel mogelijk beperken. Dit betekent voor het ophalen en brengen dat als uw kind in groep 1 t/m 6 zit, u buiten de school blijft, afstand houdt tot anderen en een mondkapje draagt. Kinderen van groep 7 en 8 komen zoveel mogelijk zelf naar school.
We gebruiken dezelfde in-en uitgangen als in de afgelopen maanden. Voor de nieuwe kleutergroep 1c gaan we de ingang naast het lokaal gebruiken, dus bij het kleine schoolplein. Daar zal ook de nieuwe juf Yolande staan om de kinderen te verwelkomen.
Ook zijn er gespreide pauzetijden, om contacten te beperken. Alle andere groepen hebben hun eigen in- en uitgang en komen op de normale tijden naar en van school. We vragen de groepen 8 en 6 om buiten bij de ingang te wachten tot de leerkrachten de kinderen ophalen. We vragen de kinderen van groep 5 en 7 vóór 8.25 uur binnen te zijn. Op deze manier hoeven we geen gespreide begin- en eindtijden te gaan organiseren. Deze week zullen we bekijken of dit haalbaar is.
Onderwijspersoneel houdt zoals altijd 1,5 meter afstand tot elkaar. Tussen leerlingen onderling en tussen leerlingen en personeel is dat niet verplicht. Wel geldt het dringende advies om zoveel mogelijk met vaste groepen te werken, voor het geval er toch een besmetting plaatsvindt.
Op onze school geven we dit vorm door de klaslokalen zo in te richten dat kinderen in vaste groepen zitten (groep 3 en 4), in twee- en drietallen (groep 5, 6 en 7) en apart (groep 8). De kinderen van groep 1-2 zitten in groepjes en spelen door elkaar. We houden de drie kleutergroepen in de komende weken zoveel mogelijk gescheiden. Ook tijdens het buitenspelen.